ROV Apprentice
ROV Apprentice - ROV Apprentice

Job info

Recruiter
Oceaneering
Posted

06-01-2024

Location
Sector
Marine Specialist
Contract Type
Hours
Full Time
Written language
of job ad

This Job Expired


Company Profile

ROV Apprentice

Job title:
ROV ApprenticeRequirements & Summary
Company Details
Company: Oceaneering
Skills: ROV Ops / Tech
Education: High School/Secondary
Location: Norway

Company Profile Oceaneering International Inc. er en global leverandør av ingeniørtjenester og produkter, hovedsakelig til olje- og gassindustrien, og er lokalisert i alle geografiske regioner i verden. Oceaneering Norge består av selskapene Oceaneering AS, Oceaneering Asset Integrity AS og Oceaneering Rotator AS. Vårt oppdrag og visjon er; Vi løser det uløselige og får fremgang ved å lage bransjeendrende teknisk kreative løsninger for de mest kompliserte operative utfordringene under vann, på land og i verdensrommet. For å løse vårt oppdrag, og nå vår visjon, trenger vi medarbeidere med forskjellige bakgrunner og kompetanser. Vi tror mangfold gir oss et bredere perspektiv og bedre forståelse for våre kunders behov. Vi er sikker på at dersom vi gjør ting på riktig måte, vokser sammen, presterer bedre enn forventet og eier utfordringen, løser vi vårt oppdrag og når vår visjon. Oceaneering International Inc. is a global supplier of engineering services and products, predominantly to the oil and gas industry, and are present in all geographical regions of the world. Oceaneering Norway consists of the companies Oceaneering Ltd., Oceaneering Asset Integrity Ltd., and Oceaneering Rotator Ltd. Our mission and vision are; We solve the unsolvable and thrive by creating industry-changing technically creative solutions for the most complex operational challenges under water, on land, and in space. To solve our mission, and reach our vision, we need colleagues with different backgrounds and competences. We believe diversity gives us a broader perspective and a better understanding of our customers' needs. We are certain that if we do things right, grow together, outperform expectations and own the challenge, we will solve our mission and reach our vision. Position Summary Bli Lærling i FU-faget hos oss i Oceaneering - En Reise i Innovasjon og Teknologi! Vi inviterer engasjerte og målbevisste lærlinger innen automasjon til å bli en del av vårt team. Som lærling hos Oceaneering vil du få en unik og spennende mulighet til å utvikle dine ferdigheter gjennom en 2,5 år lang læretid. Vi kan garantere at denne tiden vil blir fylt med varierte og utfordrende oppgaver gjennom en systematisk opplæringsplan, både offshore og onshore, med personlig oppfølging av dedikerte instruktører som gir deg et unikt læringsutbytte. Som ROV pilot/tekniker vil du ha en sentral rolle i operasjonene på norsk og utenlandsk sokkel, og bidra aktivt i alle faser av et oljefelts livssyklus. Læreperiode: 2,5 år med en strukturert og systematisk opplæring i henhold til opplæringsplan. Arbeid og opplæring hovedsaklig offshore i en disponibel plan, på båt og rigg, men også på basen på Forus. Stillingen er offshorebasert med krav om offshore kurs og helseattest. Dette vil bli dekket og gjennomført ved oppstart av læreperioden. Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt miljø. Dedikerte instruktører og et godt, uformelt arbeidsmiljø. Gode muligheter for videre fast ansattelse. Duties & Responsibilities Arbeidsoppgaver: • Drift og vedlikehold av bedriftens farkoster (ROV), tooling og annet utstyr offshore • Få delta i operasjonelle oppgaver under ulike forhold i ett tverrfaglig arbeidsmiljø • Drift og vedlikehold av elektriske og hydrauliske energikilder, samt kommunikasjons- og kontrollsystemer • Bidra til ett trygt og godt arbeidsmiljø i henhold til gjeldene regelverk og prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet • Bidra til utvikling av eksisterende teknologi og løsninger, samt være nytenkende for å bidra til at bedriften alltid skal være markedsledende Qualifications Ønskede egenskaper og kvalifikasjoner: • Minimum VG2 Automasjon • Kandidater med relevant praksis fra automasjonsfaget kan vurderes • Offshore sikkerhetskurs og godkjent helseattest ihht krav • Teknisk interessert og lærevillig • Nyskjerrig og motivert • Løsningsorientert og ansvarsbevisst med fokus på helse, miljø og sikkerhet • Gode samarbeidsevner og evne til selvstendig arbeid • Kunne identifisere seg med våre kjerneverdier • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk How To Apply Vekket dette din interesse ser vi frem til å motta søknad fra deg. Ved spørsmål til søknadsprosess eller stillingen, ta kontakt med David Knutsen for en uformell samtale på mobil 90 56 79 09 eller rov.apprentice@oceaneering.com Søknadsfrist 31.01.2024. Fortell oss hvem du er! Søknadsbrev med CV og karakterutskrift lastes opp som ett vedlegg i søknadsportalen. Dersom du opplever utfordringer og trenger hjelp med selve søkerportalen kan du ta kontakt med våre kollegaer på: Talentacquisition-oii@oceaneering.com. Additional Information Vi kan tilby: • Inngå i et større lærlingteam i avdelingen og selskapet med faglig og sosialt samvær • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt miljø • Systematisk opplæringsplan, god faglig- og personlig oppfølging av dedikerte instruktører • Godt arbeidsmiljø og avslappet atmosfære • Muligheter for personlig og faglig utvikling • Gode lønns- og arbeidsvilkår • Gode pensjons- og forsikiringsordninger • Velferdsgrupper innenfor ulike fritidsaktiviteter og diverse tilbud til ansatte
Oceaneering pushes the frontiers of deep water, space and motion entertainment environments to execute with new, leading-edge connections to solve tomorrow’s challenges, today.
 
As the trusted subsea connection specialist, our experience combined with the depth and breadth of our portfolio of technologies allows us to engineer solutions for the most complex subsea challenges. From routine to extreme, our integrated products, services, and innovative solutions safely de-risk operational systems, increase reliability, and enable a lower total cost of ownership.
 
We are connecting what’s needed with what’s next as the world’s largest ROV operator and the leading ROV provider to the oil and gas industry with over 300 systems operating worldwide. With our safety-focused and innovative approach, we responsively and decisively react to subsea challenges while providing solutions swiftly and efficiently.

 Apply Now


Location category:
Norway Norway

Sector:
Marine Specialist

Hours:
Full Time

Application method:
candidate to apply via our website

This Job Expired


Dates:
Published On 06-01-2024