Maintenance Engineer
Maintenance Engineer - Maintenance Engineer

Job info

Recruiter
Oceaneering
Posted

04-01-2024

Location
Sector
HSE & Quality
Contract Type
Hours
Full Time
Written language
of job ad

This Job Expired


Company Profile

Maintenance Engineer

Job title:
Maintenance EngineerRequirements & Summary
Company Details
Company: Oceaneering
Skills: Maintenance Engineer
Education: Bachelors/3-5 yr Degree
Location: Trondheim, Trøndelag, Norway

Company Profile Oceaneering International Inc. er en global leverandør av ingeniørtjenester og produkter, hovedsakelig til olje- og gassindustrien, og er lokalisert i alle geografiske regioner i verden. Oceaneering Norge består av selskapene Oceaneering AS, Oceaneering Asset Integrity AS og Oceaneering Rotator AS. Vårt oppdrag og visjon er; Vi løser det uløselige og får fremgang ved å lage bransjeendrende teknisk kreative løsninger for de mest kompliserte operative utfordringene under vann, på land og i verdensrommet. For å løse vårt oppdrag, og nå vår visjon, trenger vi medarbeidere med forskjellige bakgrunner og kompetanser. Vi tror mangfold gir oss et bredere perspektiv og bedre forståelse for våre kunders behov. Vi er sikker på at dersom vi gjør ting på riktig måte, vokser sammen, presterer bedre enn forventet og eier utfordringen, løser vi vårt oppdrag og når vår visjon. Oceaneering International Inc. is a global supplier of engineering services and products, predominantly to the oil and gas industry, and are present in all geographical regions of the world. Oceaneering Norway consists of the companies Oceaneering Ltd., Oceaneering Asset Integrity Ltd., and Oceaneering Rotator Ltd. Our mission and vision are; We solve the unsolvable and thrive by creating industry-changing technically creative solutions for the most complex operational challenges under water, on land, and in space. To solve our mission, and reach our vision, we need colleagues with different backgrounds and competences. We believe diversity gives us a broader perspective and a better understanding of our customers' needs. We are certain that if we do things right, grow together, outperform expectations and own the challenge, we will solve our mission and reach our vision. Position Summary Oceaneering søker ingeniører innen vedlikehold Oceaneering`s Integrity Management and Digital Solutions gruppe er en ledende aktør innen vedlikeholdsstyring for olje-og gassektoren. I våre tjenester inngår optimalisering av oppetid på utstyr, reduksjon av totale kostnader og materialforbruk samtidig som vi ivaretar risiko og holder høyt fokus på HMS. Gruppen utvikler og bygger løsninger for fremtidige behov i industrien, og vi har tydelige ambisjoner innen fornybar energi og bærekraft. Teamet består av ingeniører med god faglig kompetanse på teknisk utstyr og lang erfaring innen vedlikeholdsprosjektering og pålitelighet. Vi trenger flere engasjerte ingeniører som ønsker å hjelpe kundene våre med å ta vare på utstyret sitt gjennom riktig vedlikehold og god planlegging. Ho oss vil du jobbe i en prosjektgruppe og få egen mentor. Det vil bli gitt nødvendig opplæring og du vil få oppgaver tilpasset din kompetanse. Duties & Responsibilities Typiske arbeidsoppgaver: Jobbe som vedlikeholdsingeniør i prosjekt for kundene våre både for nye anlegg og utstyr/anlegg som er i drift. Etablere/oppdatere vedlikeholdsdata som utstyrshierarki, konsekvens- og containment klassifisering, vedlikeholdsstrategier, vedlikeholdsprogram og evaluere reservedeler Utføre vedlikeholdsanalyser, optimalisering av drift og vedlikehold, forbedringsarbeid Kundekontakt og deltagelse i workshops Vi bruker standarder og regelverk innen vedlikeholdsstyring (NORSOK Z-008), CMMS software som SAP/Star/Maximo og generell databehandling (MS Access, SQL, VBA, Python etc.). Qualifications Kvalifikasjoner: Ingeniørgrad (BSc eller MSc), fordel med fag innen drift, vedlikehold, pålitelighet, maskin, marin, materialer (materialteknologi/korrosjon/polymerer&kompositter) og IKT Norsk og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig Nyutdannede oppfordres til å søke Personlige egenskaper: Analytisk og metodisk Selvstendig Løsningsorientert Lagspiller Gode kommunikasjonsferdigheter Åpen og imøtekommende How To Apply Vi ansetter i alle våre team i Stavanger, Bergen og Trondheim, vennligst spesifiser ønsket arbeidssted. Søknadstekst og CV lastes opp i ett vedlegg. Ansettelse skjer fortløpende med søknadsfrist: 12.02.2024 Tiltredelse etter avtale Kontaktperson: Anna Steine, tlf 91349858 Additional Information Oceaneering tilbyr et godt arbeidsmiljø med en uformell tone, utfordrende og varierende arbeidsoppgaver og høyt fokus på HMS og arbeidsforhold. Oceaneering er et sted du øker din kompetanse og har gode karrieremuligheter. Vi setter oss høye mål sammen med våre medarbeidere og du vil få spennende og utfordrende dager, med arbeid i skjæringspunktet mellom vedlikehold, inspeksjon og drift i både nasjonale og internasjonale prosjekter. Oceaneering har firmahytte ordning og velferdsgruppe som organiserer sosiale sammenkomster på alle kontorsted. Vi tilbyr også fleksitid og gode pensjons og forsikringsordninger for ansatte.
Oceaneering pushes the frontiers of deep water, space and motion entertainment environments to execute with new, leading-edge connections to solve tomorrow’s challenges, today.
 
As the trusted subsea connection specialist, our experience combined with the depth and breadth of our portfolio of technologies allows us to engineer solutions for the most complex subsea challenges. From routine to extreme, our integrated products, services, and innovative solutions safely de-risk operational systems, increase reliability, and enable a lower total cost of ownership.
 
We are connecting what’s needed with what’s next as the world’s largest ROV operator and the leading ROV provider to the oil and gas industry with over 300 systems operating worldwide. With our safety-focused and innovative approach, we responsively and decisively react to subsea challenges while providing solutions swiftly and efficiently.

 Apply Now


Location category:
Trondheim, Trøndelag, Norway Trondheim, Trøndelag, Norway

Sector:
HSE & Quality

Hours:
Full Time

Application method:
candidate to apply via our website

This Job Expired


Dates:
Published On 04-01-2024