NDT Inspector
NDT Inspector - NDT Inspector

Job info

Recruiter
Oceaneering
Posted

24-01-2023

Location
Sector
HSE & Quality
Contract Type
Hours
Full Time
Written language
of job ad

This Job Expired


Company Profile

NDT Inspector

Job title:
NDT InspectorRequirements & Summary
Company Details
Company: Oceaneering
Skills: QA / QC / Inspection
Education: High School/Secondary
Location: Kaarstö, Rogaland, Norway

Company Profile Oceaneering International Inc. er en global leverandør av ingeniørtjenester og produkter, hovedsakelig til olje- og gassindustrien, og er lokalisert i alle geografiske regioner i verden. Oceaneering Norge består av selskapene Oceaneering AS, Oceaneering Asset Integrity AS og Oceaneering Rotator AS. Vårt oppdrag og visjon er; Vi løser det uløselige og får fremgang ved å lage bransjeendrende teknisk kreative løsninger for de mest kompliserte operative utfordringene under vann, på land og i verdensrommet. For å løse vårt oppdrag, og nå vår visjon, trenger vi medarbeidere med forskjellige bakgrunner og kompetanser. Vi tror mangfold gir oss et bredere perspektiv og bedre forståelse for våre kunders behov. Vi er sikker på at dersom vi gjør ting på riktig måte, vokser sammen, presterer bedre enn forventet og eier utfordringen, løser vi vårt oppdrag og når vår visjon. Oceaneering International Inc. is a global supplier of engineering services and products, predominantly to the oil and gas industry, and are present in all geographical regions of the world. Oceaneering Norway consists of the companies Oceaneering Ltd., Oceaneering Asset Integrity Ltd., and Oceaneering Rotator Ltd. Our mission and vision are; We solve the unsolvable and thrive by creating industry-changing technically creative solutions for the most complex operational challenges under water, on land, and in space. To solve our mission, and reach our vision, we need colleagues with different backgrounds and competences. We believe diversity gives us a broader perspective and a better understanding of our customers' needs. We are certain that if we do things right, grow together, outperform expectations and own the challenge, we will solve our mission and reach our vision. Position Summary Oceaneering er et globalt og innovasjonsdrevet selskap som fokuserer på produkter og tjenester til olje- og gassindustrien, men også romfart, underholdning, forsvarsindustri og fornybar energi. Vi tilbyr våre kunder en komplett portefølje av vedlikeholdsstyringsløsninger for å redusere kostnader og tilby høyere produktivitet med et høyt fokus på HMS. Vi streber etter å tilby en mangfoldig og unik arbeidsplasskultur som fremmer innovasjon og samarbeid. Oceaneering har i dag flere tusen ansatte fordelt på 25 land og ca. 1 000 av dem er tilknyttet en av våre mange lokasjoner i Norge. På verdensbasis har Oceaneering Asset Integrity AS 2500 dyktige og motiverte medarbeidere som utfører arbeid både onshore og offshore. Vår IMDS-avdeling (Integrity Management & Data Solutions) har hovedkontor på Sandsli i Bergen, og bistår olje- og gassbransjen og andre virksomheter med inspeksjonstjenester som er med på å sikre at anleggene opprettholder riktig kvalitet og sikkerhetsstandard. Grunnet økt arbeidsomfang i vårt langsiktige oppdrag på Kårstø ønsker vi nå å ansette en NDT Inspektør med lokal tilstedeværelse på anlegget. På Kårstø vil den aktuelle kandidaten arbeide i et team med dyktige kolleger i et godt arbeidsmiljø. Jobben er allsidig og variert, og man kan i stor grad styre dagen sin selv. Stillingen krever lokal og daglig tilstedeværelse. Duties & Responsibilities Arbeidsoppgaver: Ansvarlig for utførelse og rapportering av alle inspeksjoner i forbindelse med tilstandskontroll av statisk prosessutstyr og struktur på anlegget Tilrettelegge og planlegge for utførelse av inspeksjonsaktivitetene i forbindelse med tilstandskontroll Lede inspeksjonspersonell knyttet til tilstandskontroll på anlegget Planlegge for ekstra inspeksjoner som initieres på anlegget Evaluering av inspeksjonsresultat i samarbeid med Prosjektleder og annet fagpersonell for å kunne gi forslag til umiddelbare korrigerende tiltak. Teknisk rapportering til Equinor Melde inn behov for endringer av FV-program (Forebyggende Vedlikehold) Qualifications Kvalifikasjoner : Krav Nivå 2 sertifisering iht EN ISO 9712 (PCN eller NORDTEST) innen metodene MT,PT,VT Krav Nivå 2 sertifisering iht EN ISO 9712 (PCN eller NORDTEST) innen en av metodene RT,UT eller ET Ønskelig med Strålevernssertifikat Ønskelig med fagbrev, helst innen Plate / Sveis / NDT God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Gode datakunnskaper Gode brukerferdigsheter innen MS Office Kjennskap til SAP og STID Personlige egenskaper: Evne til å arbeide selvstendig og strukturert Gode samarbeidsevner Evne å kommunisere teknisk informasjon på en strukturert og forståelig måte Nøyaktig, analytiske og systematiske evner i jobbutførelse Faglig/teknisk orientert med gode praktiske ferdigheter Interesse for faglig utvikling Du trives i en rolle som er opptatt av å skape høy kundetilfredshet Closing Statement For å bli vurdert kreves innlevering/opplasting av vitnemål og relevante attester. Vi kan tilby varierte, selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og uformelt miljø. Videre har vi gode kollektive forsikrings- og pensjonsordninger samt andre velferdsordninger. Vi vil evaluerer kandidater fortløpende og ser frem til å høre fra deg!
Oceaneering pushes the frontiers of deep water, space and motion entertainment environments to execute with new, leading-edge connections to solve tomorrow’s challenges, today.
 
As the trusted subsea connection specialist, our experience combined with the depth and breadth of our portfolio of technologies allows us to engineer solutions for the most complex subsea challenges. From routine to extreme, our integrated products, services, and innovative solutions safely de-risk operational systems, increase reliability, and enable a lower total cost of ownership.
 
We are connecting what’s needed with what’s next as the world’s largest ROV operator and the leading ROV provider to the oil and gas industry with over 300 systems operating worldwide. With our safety-focused and innovative approach, we responsively and decisively react to subsea challenges while providing solutions swiftly and efficiently.

 Apply Now


Location category:
Kaarstö, Rogaland, Norway Kaarstö, Rogaland, Norway

Sector:
HSE & Quality

Hours:
Full Time

Application method:
candidate to apply via our website

This Job Expired


Dates:
Published On 24-01-2023