Mechanic
Mechanic - Mechanic

Job info

Recruiter
Oceaneering
Posted

09-11-2022

Location
Sector
Technical
Contract Type
Hours
Full Time
Written language
of job ad

This Job Expired


Company Profile

Mechanic

Job title:
MechanicRequirements & Summary
Company Details
Company: Oceaneering
Skills: Mechanic
Education: High School/Secondary
Location: Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway

Company Profile Oceaneering International Inc. er en global leverandør av ingeniørtjenester og produkter, hovedsakelig til olje- og gassindustrien, og er lokalisert i alle geografiske regioner i verden. Oceaneering Norge består av selskapene Oceaneering AS, Oceaneering Asset Integrity AS og Oceaneering Rotator AS. Vårt oppdrag og visjon er; Vi løser det uløselige og får fremgang ved å lage bransjeendrende teknisk kreative løsninger for de mest kompliserte operative utfordringene under vann, på land og i verdensrommet. For å løse vårt oppdrag, og nå vår visjon, trenger vi medarbeidere med forskjellige bakgrunner og kompetanser. Vi tror mangfold gir oss et bredere perspektiv og bedre forståelse for våre kunders behov. Vi er sikker på at dersom vi gjør ting på riktig måte, vokser sammen, presterer bedre enn forventet og eier utfordringen, løser vi vårt oppdrag og når vår visjon. Oceaneering International Inc. is a global supplier of engineering services and products, predominantly to the oil and gas industry, and are present in all geographical regions of the world. Oceaneering Norway consists of the companies Oceaneering Ltd., Oceaneering Asset Integrity Ltd., and Oceaneering Rotator Ltd. Our mission and vision are; We solve the unsolvable and thrive by creating industry-changing technically creative solutions for the most complex operational challenges under water, on land, and in space. To solve our mission, and reach our vision, we need colleagues with different backgrounds and competences. We believe diversity gives us a broader perspective and a better understanding of our customers' needs. We are certain that if we do things right, grow together, outperform expectations and own the challenge, we will solve our mission and reach our vision. Position Summary Oceaneering er et globalt og innovasjonsdrevet selskap som fokuserer på produkter og tjenester til olje- og gassindustrien, men leverer også tjenester til aktører som jobber i verdensrommet, underholdning, forsvarsindustri og fornybar energi. Vi er en allsidig avansert teknologileverandør og ser kontinuerlig etter komplekse utfordringer og de rette medarbeiderne for å finne løsninger for disse utfordringene, og omfavner mangfold og endring underveis. Vi tilbyr våre kunder en total portefølje av vedlikeholdstjenester som reduserer kostnader og øker tilgjengeligheten for produksjonen, alltid med høyt fokus på HMS. Vi stopper aldri i utviklingen av våre metoder for å oppnå kirurgisk nøyaktighet i våre leveranser. Vi opplever en økende etterspørsel etter våre tjenester, globalt og nasjonalt, og vi ønsker derfor å utvide vår divisjon Crane, Lifting and NDT og søker nå Mekaniker for arbeid tilknyttet vår lokasjon i Kristiansund. Duties & Responsibilities Arbeidsoppgaver: Mekanisk arbeid på løfteteknisk utstyr Motta opplæring i myndighetskrav, delta på periodiske kontroller, vedlikeholds og modifikasjonsprosjekter Delta i videreutvikling av konsepter og produkter etter markedsbehov Delta i ulike løftetekniske prosjekter og modifikasjonsprosjekter Være faglig støttespiller og ressursperson for våre kunder, samt internt i avdelingen Qualifications Kvalifikasjoner : Fagbrev som industri-/landbruks-/anleggsmaskin-/motormekaniker, eller reparatør tung-/lett kjøretøy Manglende fagbrev kan erstattes av 5 års dokumentert verkstedspraksis, hvorav 12 mnd. dokumentert erfaring fra kontroll gruppe G11 - Løst løfteutstyr Truck førerbevis og traverskran førerbevis er en fordel God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Grunnleggende datakunnskaper Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner Fleksibel Kreativ og løsningsorientert Systematisk Nøyaktig - litt perfeksjonist Analytisk Faglig/teknisk orientert med gode praktiske ferdigheter Vi vurderer kandidater fortløpende. Additional Information Vi kan tilby varierte, selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og uformelt miljø. Videre har vi gode kollektive forsikrings- og pensjonsordninger samt andre velferdsordninger. Vi streber etter å tilby en mangfoldig og unik arbeidsplasskultur som fremmer innovasjon og samarbeid. Vi jobber kontinuerlig for å sikre at våre ansatte føler seg verdsatt, motivert og belønnet for sine gode ideer og kreativitet. Et vennlig og samarbeidsvillig arbeidsmiljø er nøkkelen til vår suksess. Oceaneering er et fordomsfritt fellesskap som søker å bygge opp mennesker og hjelpe dem med å utvikle seg videre.
Oceaneering pushes the frontiers of deep water, space and motion entertainment environments to execute with new, leading-edge connections to solve tomorrow’s challenges, today.
 
As the trusted subsea connection specialist, our experience combined with the depth and breadth of our portfolio of technologies allows us to engineer solutions for the most complex subsea challenges. From routine to extreme, our integrated products, services, and innovative solutions safely de-risk operational systems, increase reliability, and enable a lower total cost of ownership.
 
We are connecting what’s needed with what’s next as the world’s largest ROV operator and the leading ROV provider to the oil and gas industry with over 300 systems operating worldwide. With our safety-focused and innovative approach, we responsively and decisively react to subsea challenges while providing solutions swiftly and efficiently.

 Apply Now


Location category:
Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway

Sector:
Technical

Hours:
Full Time

Application method:
candidate to apply via our website

This Job Expired


Dates:
Published On 09-11-2022