Maintenance Engineer
Maintenance Engineer - Maintenance Engineer

Job info

Recruiter
Oceaneering
Posted

08-11-2022

Location
Sector
HSE & Quality
Contract Type
Hours
Full Time
Written language
of job ad

This Job Expired


Company Profile

Maintenance Engineer

Job title:
Maintenance EngineerRequirements & Summary
Company Details
Company: Oceaneering
Skills: Maintenance Engineer
Education: High School/Secondary
Location: Trondheim, Trøndelag, Norway

Company Profile Oceaneering International Inc. er en global leverandør av ingeniørtjenester og produkter, hovedsakelig til olje- og gassindustrien, og er lokalisert i alle geografiske regioner i verden. Oceaneering Norge består av selskapene Oceaneering AS, Oceaneering Asset Integrity AS og Oceaneering Rotator AS. Vårt oppdrag og visjon er; Vi løser det uløselige og får fremgang ved å lage bransjeendrende teknisk kreative løsninger for de mest kompliserte operative utfordringene under vann, på land og i verdensrommet. For å løse vårt oppdrag, og nå vår visjon, trenger vi medarbeidere med forskjellige bakgrunner og kompetanser. Vi tror mangfold gir oss et bredere perspektiv og bedre forståelse for våre kunders behov. Vi er sikker på at dersom vi gjør ting på riktig måte, vokser sammen, presterer bedre enn forventet og eier utfordringen, løser vi vårt oppdrag og når vår visjon. Oceaneering International Inc. is a global supplier of engineering services and products, predominantly to the oil and gas industry, and are present in all geographical regions of the world. Oceaneering Norway consists of the companies Oceaneering Ltd., Oceaneering Asset Integrity Ltd., and Oceaneering Rotator Ltd. Our mission and vision are; We solve the unsolvable and thrive by creating industry-changing technically creative solutions for the most complex operational challenges under water, on land, and in space. To solve our mission, and reach our vision, we need colleagues with different backgrounds and competences. We believe diversity gives us a broader perspective and a better understanding of our customers' needs. We are certain that if we do things right, grow together, outperform expectations and own the challenge, we will solve our mission and reach our vision. Position Summary Oceaneering søker spesialist innen vedlikehold Oceaneering`s Integrity Management and Digital Solutions gruppe er en ledende aktør innen vedlikeholdsstyring for olje-og gassektoren og vi tar nå steg inn i fornybar energi og bærekraft. Vi tilbyr kundene våre en komplett leveranse av tjenester innen vedlikeholdsstyring, med formål om å optimalisere tilgjengelighet på utstyr, reduserte totale kostnader samtidig som vi ivaretar risiko og holder høyt fokus på HMS. Gruppen utvikler og bygger løsninger for fremtidige behov og digitalisering i industrien. Vi opplever en økning i etterspørselsen fra kundene våre og trenger derfor flere dyktige medlemmer i teamet vårt. Teamet består av ingeniører med god faglig kompetanse og lang erfaring innen vedlikeholdsprosjektering og pålitelighet. Duties & Responsibilities Typiske arbeidsoppgaver: Planlegge og gjennomføre scope som inkluderer: Etablering av vedlikeholdsdata for nye anlegg utstyrshierarki konsekvens- og containment klassifisering vedlikeholdsstrategier vedlikeholdsprogram reservedeler Oppdatering av vedlikeholdsdata for anlegg i drift Vedlikeholdsanalyser og optimalisering Forbedring av etablerte prosesser og løsninger for å øke presisjon og kvalitet Kundekontakt og fasilitering av workshops inngår Det er ønskelig med kjennskap til standarder og regelverk innen vedlikeholdsstyring, CMMS software som SAP/Star/Maximo og generell databehandling (MS Access, SQL, VBA, Python etc.). Qualifications Kvalifikasjoner: Relevant høyere utdanning (BSc eller MSc): RAMS/Vedlikehold/Mekanisk/Material/Marin/ Prosess eller tilsvarende +7 års erfaring med vedlikeholdsprosjektering Norsk (eller dansk/ svensk) og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig Personlige egenskaper: Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Gode analytiske evner Selvstendig Løsningsorientert Åpen og imøtekommende How To Apply Søknadstekst og CV lastes opp i ett vedlegg (max 1 MB). Dersom du opplever problemer med å registrere søknad i portalen, kan det hjelpe å fjerne cache. Fortsatt problemer eller har du andre spørsmål, send oss en henvendelse til asteine@oceaneering.com Closing Statement I Oceaneering setter vi høye mål sammen. Spennende arbeidsdager i skjæringspunktet mellom vedlikehold, inspeksjon og drift i både nasjonale og internasjonalt. Oceaneering opprettholder et inkluderende arbeidsmiljø. Din arbeidshverdag vil bestå av varierte og utfordrende oppgaver, hvor vi alltid har høyt fokus på HMS, kvalitet og gode arbeidsforhold. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og vi holder fokus på kompetanseutvikling og karrieremuligheter. I tillegg tilbyr vi gode pensjons- og forsikringsordninger for ansatte. Bli med på laget!
Oceaneering pushes the frontiers of deep water, space and motion entertainment environments to execute with new, leading-edge connections to solve tomorrow’s challenges, today.
 
As the trusted subsea connection specialist, our experience combined with the depth and breadth of our portfolio of technologies allows us to engineer solutions for the most complex subsea challenges. From routine to extreme, our integrated products, services, and innovative solutions safely de-risk operational systems, increase reliability, and enable a lower total cost of ownership.
 
We are connecting what’s needed with what’s next as the world’s largest ROV operator and the leading ROV provider to the oil and gas industry with over 300 systems operating worldwide. With our safety-focused and innovative approach, we responsively and decisively react to subsea challenges while providing solutions swiftly and efficiently.

 Apply Now


Location category:
Trondheim, Trøndelag, Norway Trondheim, Trøndelag, Norway

Sector:
HSE & Quality

Hours:
Full Time

Application method:
candidate to apply via our website

This Job Expired


Dates:
Published On 08-11-2022