Forsvaret

Opgaver
Dansk forsvar skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed. Forsvaret er et væsentligt sikkerhedspolitisk værktøj, der skal bistå Regeringen og Folketinget. Og Forsvaret hjælper til at værne om de værdier, det danske samfund bygger på. Det sker på mange fronter - både nationalt og internationalt.

Formålet er: 
at forebygge konflikter og krig,
at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet og
at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne.

Forsvarets hovedopgaver er mangeartede. De spænder lige fra deltagelse i internationale operationer overalt i verden til at sikre dansk territorium og hjælpe med at løse en lang række civile opgaver. Blandt de civile opgaver er bl.a. farvands- og miljøovervågning, forureningsbekæmpelse, fiskeriinspektion, redningstjeneste, isbrydning og deltagelse i katastrofeberedskabet.

Forsvaret sikrer freden og løser opgaverne i henhold til fem grundværdier: Troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed.


Expired Jobs (1)

Skibsfører til Joint Operations Centre

|   Posted : 31.Mar.15
Som skibsfører i Maritime Assistance Service (MAS) i Joint Operation Centre (JOC), Århus, kan vi tilbyde dig et alsidigt job, hvor opgaverne fra dag til dag kan være både forudsigelige og foranderlige. Et job hvor du vil blive udfordret i tanke og handling, og hvor du kan være med til at gøre en forskel i overvågningen af danske farvande, i redning af menneskeliv, havmiljø og værdier.

Skibsf%c3%b8rer-til-Joint-Operations-Centre |   Location:

<< Previous 1 Next >>