Employer Details

A2SEA

World leader in offshore wind installation and service solutions A2SEA A/S er markedsledende specialist inden for transport, opstilling og servicering af offshore vindmøller. Foreløbigt har vi stået for opstilling af mere end 50 % af verdens samlede offshore vindmøllekapacitet. Successen bygger på næsten 15 års ekspertise kombineret med pionerånd og vilje til at finde nye veje. Virksomheden har fem installationsfartøjer og en række mindre crew både. Vi betragter os selv som en maritim projektorganisation, der opererer i krydsfeltet mellem rederidrift og entreprenørvirksomhed. A2SEA A/S beskæftiger knap 400 medarbejdere, heraf er ca. 120 kontoransatte funktionærer, mens de øvrige er søfolk på alle niveauer. Vi har vores egen flåde og opererer med specialdesignede fartøjer og udstyr, som vi i udgangspunktet bemander med eget crew. Det sikrer en meget høj kvalitet i vores arbejde og giver en fleksibilitet til at kunne imødekomme en stigende efterspørgsel på installationer på stadigt